Uitbreiding TweeSteden Ziekenhuis Tilburg

Nieuw OK-complex en renovatie verpleegafdelingen

Voor de realisatie van de zeven nieuwe ultramoderne OK’s moesten drie van de voorheen acht operatiekamers buiten bedrijf worden gesteld en gesloopt. De OK-afdeling heeft hier nauwelijks last van ondervonden. Er werd namelijk een fysieke scheiding aangebracht, niet alleen om de afbouw mogelijk te maken, maar ook om de hygiëne in de resterende vijf OK’s te waarborgen. Zo kon het ‘medisch proces’ gewoon doorgaan, terwijl aan de buitenzijde volop werd gebouwd.

Bijzonderheden

Eén operatiekamer heeft extreem dikke betonwanden. In deze bunker is een zogenoemde IORT-kamer gebouwd voor patiënten-behandeling met radioactief materiaal. Behalve de OK-ruimten zijn hier ook diverse ondersteunende ruimtes gerealiseerd. Denk aan de recovery- en voorbereidingsruimte, het skillslab, de multifunctionele behandelruimtes (ten behoeve van radiodiagnostisch onderzoek als MRI- en CT scan onderzoek).

Renovatie verpleegafdelingen

Het TweeSteden Ziekenhuis dateert uit de beginjaren 70 van de vorige eeuw. Het complex bestaat uit een centrale kern en twee vleugelgebouwen waarin voornamelijk verpleegafdelingen zijn gesitueerd.

Gezien de ouderdom en het inefficiënte gebruik van het beddenhuis was besloten om tot renovatie en herindeling over te gaan. Aangezien niet alle afdelingen in één keer konden worden gerenoveerd, gebeurde dit fasegewijs per verdieping. De ongestoorde doorgang van het primaire proces van het ziekenhuis stond hierbij centraal, want ondertussen bleven de overige verdiepingen van het TweeSteden Ziekenhuis in gebruik. Voor de complete renovatie van de verpleegafdelingen is alleen de constructie en de gevel gehandhaafd. Verder zijn de verdiepingen compleet gestript en heeft een complete renovatie en herindeling plaatsgevonden.

Uitgelicht

Ultramodern OK-complex
Tilburg
Hooper Architects
Nieuwbouw en renovatie
12.000 m²

TweeSteden Ziekenhuis in beeld

“De werkzaamheden werden zo gepland dat het medisch proces binnen kon doorgaan terwijl aan de buitenzijde volop werd gebouwd”

Meer informatie?

Opdrachtgevers