Engineering

Onze Engineering richt zich volledig op de invulling van de ontwerpfase bij bouwteam-, UAV-GC- en Design & Build-projecten. Kenmerkend is de verregaande ervaring met het aansturen van engineeringstrajecten, met de focus op kwaliteit, kosten en de zorg voor de juiste informatie, tijdige keuzes en uitgewerkte documenten. 

Engineering

Onze Engineering richt zich volledig op de invulling van de ontwerpfase bij bouwteam-, UAV-GC- en Design & Build-projecten. Kenmerkend is de verregaande ervaring met het aansturen van engineeringstrajecten, met de focus op kwaliteit, kosten en de zorg voor de juiste informatie, tijdige keuzes en uitgewerkte documenten. 

Optimale kwaliteit

Engineering beheert onze bibliotheek met de belangrijkste normen, wetgeving en voorschriften. Onze projectengineers zijn gewend om in de ontwerp- en engineeringsfase documenten te beoordelen op maakbaarheid, kwaliteit, kosten en duurzaamheid, en ideeën in te brengen voor kwaliteits- en kostenoptimalisaties.

BIM Jelco 1

Grote meerwaarde

Onze engineers zijn getraind in het uitwerken van details die enerzijds voldoen aan uitvoeringsaspecten zoals toleranties, werkvolgorde en bevestigingsmethoden en anderzijds aansluiten bij de visie van zowel architect als constructeur. Met die insteek onderscheiden zij zich van projectleiders en werkvoorbereiders die meer gefocust zijn op de uitvoering. Dit bewijst keer op keer zijn grote meerwaarde.

Wij hebben de laatste jaren op het gebied van BIM een flinke slag gemaakt. Opdrachtgevers vragen er nadrukkelijk om en op onze beurt kiezen wij er onze onderaannemers weer op uit. We vinden het daarbij van belang om iedereen mee te nemen in de vooruitgang want het is geen wondermiddel.

Jelco Ruijs BIM expert

Meer dan 220 jaar bouwgeschiedenis

Wij zijn een bouwgroep die hoort tot de top van Nederlandse bouwbedrijven waarin meer dan 220 jaar bouwgeschiedenis verenigd is. En dat niet alleen: ook in de toekomst blijven wij bouwgeschiedenis schrijven. Met onze 320 medewerkers en met onze opdrachtgevers. Samen maken wij de hoogste bouwambities waar! 

Neem contact op
Bouwvakkers1gray 2