De informatie op deze website wordt verstrekt door de Berghege Heerkens bouwgroep en is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Hoewel wij ernaar streven de informatie actueel en accuraat te houden, geven wij geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of grafische afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Het vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit het verlies van gegevens of winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u links vinden naar andere websites die niet onder de controle van de Berghege Heerkens bouwgroep vallen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijk een aanbeveling of onderschrijving van de opvattingen die daarin worden geuit.

Alle inspanningen worden geleverd om de website soepel en operationeel te houden. Echter, de Berghege Heerkens bouwgroep neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor de website die tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.

Het gebruik van enige informatie of materialen op deze website is geheel voor eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke vereisten voldoen.

Deze disclaimer kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de website en de disclaimer te controleren op eventuele wijzigingen.

Een ijzersterke krachtenbundeling

De Berghege Heerkens bouwgroep wordt gevormd door een ijzersterke krachtenbundeling van Bouwbedrijf Berghege uit Oss en Heerkens van Bavel Bouw uit Tilburg. De bouwgroep hoort tot de top van Nederlandse bouwbedrijven. Onafhankelijkheid, trots, samenwerking, korte lijnen en nuchterheid zijn de pijlers onder onze werkwijze. Met 330 medewerkers én met onze opdrachtgevers: Samen maken wij de hoogste bouwambities waar! 

Kennis maken?
Bouwvakkers1gray 2