TORCKDAEL WAGENINGEN

Wonen en zorg

Aan de rand van de binnenstad van Wageningen is in een aantal fases gebouwd aan het project Torckdael. Torckdael is een nieuwe woonwijk in het centrum van Wageningen gelegen aan het Torckpark en stadsgracht. Op de plek waar het voormalige politiebureau en verzorgingstehuis Rustenburg stonden.

Het gaat in totaal om zo'n 150 woningen en appartementen plus 50 plaatsen voor mensen met behoefte aan intensieve zorg. Tevens zijn circa 200 parkeerplaatsen gerealiseerd in drie afzonderlijke parkeergarages.

Project
Torckdael
Locatie
Wageningen
Opdrachtgever
De Woningstichting

Bouwen in fasen

Nu Torckdael klaar is zijn er 150 woningen en appartementen gebouwd. Deze bouw hebben wij in drie fasen gerealiseerd. Fase 1 is begonnen in het  voorjaar van 2013. Er is gestart met de bouw van 24 appartementen ‘verzorgd wonen’ en 50 verpleeghuisplaatsen voor Opella. In samenwerking met zorgondernemer Opella realiseert de Woningstichting in deze bouwfase op Torckdael ook een ontmoetingsplek met grand café. Daarnaast is er ruimte voor commerciële aanbieders van zorg- en welzijnsactiviteiten. In fase 1 zijn bijzondere woonvormen met zes studio’s met een gemeenschappelijke woonkamer en keuken voor woongroep De Wijde Wereld en 8 studio's voor woongroep de Burgh gebouwd. Beide woon-initiatieven spelen in op de vraag naar woonvoorzieningen voor jongeren met een verstandelijke en of lichamelijke beperking. 

Nadat fase 1 opgeleverd en in gebruik was, is gestart met de sloop en sanering van het verzorgingshuis Rustenburg en met de bouw van de volgende fase. In de tweede fase van Torckdael werden nog eens circa 30 stadswoningen en circa 66 appartementen gebouwd. 

Torckdeal Wageningen BB (11)

Duurzaamheid

Voor heel Torckdael is gekozen voor een duurzame energievoorziening. Alle woningen en appartementen zijn aangesloten op een warmte-koude opslagsysteem dat warm en koud water uit de bodem oppompt en de woningen verwarmt en koelt. Dat gebeurt via een vloerverwarmings-systeem. Radiatoren zijn niet meer nodig en aardgas evenmin.

Een ijzersterke krachtenbundeling

De Berghege Heerkens bouwgroep wordt gevormd door een ijzersterke krachtenbundeling van Bouwbedrijf Berghege uit Oss en Heerkens van Bavel Bouw uit Tilburg. De bouwgroep hoort tot de top van Nederlandse bouwbedrijven. Onafhankelijkheid, trots, samenwerking, korte lijnen en nuchterheid zijn de pijlers onder onze werkwijze. Met 330 medewerkers én met onze opdrachtgevers: Samen maken wij de hoogste bouwambities waar! 

Kennis maken?
Bouwvakkers1gray 2