CENTRAAL MILITAIR HOSPITAL UTRECHT

Nieuwbouw en renovatie

Met zevenenveertig bedden is het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht weliswaar het kleinste ziekenhuis van Nederland, maar het is een zeer multifunctioneel gebouw. Het biedt onderdak aan het hospitaal, de apotheek, de Militaire BloedBank, de Defensie Tandheelkundige Dienst en de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg. Het bestaande ziekenhuis is in fasen uitgebreid en geheel gerenoveerd naar een one-stop-shop voor de militaire gezondheidszorg.

Project
Nieuwbouw en renovatie Centraal Militair Hospitaal Utrecht
Locatie
Utrecht
Opdrachtgever
Ministerie van Defensie
Architect
EGM Architecten
Centraal Militair Hospital Utrecht (6)

Multifunctioneel gebouw

Met zevenenveertig bedden is het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht weliswaar het kleinste ziekenhuis van Nederland, maar het is een zeer multifunctioneel gebouw. Het biedt onderdak aan het hospitaal, de apotheek, de Militaire BloedBank, de Defensie Tandheelkundige Dienst en de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg. Het bestaande ziekenhuis is in fasen uitgebreid en geheel gerenoveerd naar een one-stop-shop voor de militaire gezondheidszorg.

Tijdens de renovatie en uitbreiding in vier fasen bleef het ziekenhuis gewoon in bedrijf.

Bijzondere vide

Het Centraal Militair Hospitaal werd in 1989 ondergebracht bij het Universitair Medisch Centrum. Omdat in de loop der jaren meer ruimte nodig bleek te zijn, realiseerde de Berghege Heerkens bouwgroep onder het zwevende gedeelte van het bestaande gebouw twee lagen nieuwbouw. Dat was een highlight van het project. Met name de afwerking van de vide met houten latten en het schilderwerk op de betonnen kern waren werkzaamheden waarmee een bouwbedrijf niet vaak te maken krijgt.

Direct aansluitend op de nieuwbouw ging het bestaande gebouw volledig op de schop.

Het CMH is nu beter herkenbaar als Militair Hospital. Het is een multifunctionele one-stop-shop met poli’s, militaire geestelijke gezondheidszorg, tandheelkundig regiocentrum, apotheek en bloedbank onder één dak.

De heer Eijkelboom Projectleider Centraal Militair Hospitaal

MEER PROJECTEN VOOR DE ZORG

Een ijzersterke krachtenbundeling

De Berghege Heerkens bouwgroep wordt gevormd door een ijzersterke krachtenbundeling van Bouwbedrijf Berghege uit Oss en Heerkens van Bavel Bouw uit Tilburg. De bouwgroep hoort tot de top van Nederlandse bouwbedrijven. Onafhankelijkheid, trots, samenwerking, korte lijnen en nuchterheid zijn de pijlers onder onze werkwijze. Met 330 medewerkers én met onze opdrachtgevers: Samen maken wij de hoogste bouwambities waar! 

Kennis maken?
Bouwvakkers1gray 2