CENTRAAL MILITAIR HOSPITAL UTRECHT

Nieuwbouw en renovatie

Met zevenenveertig bedden is het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht weliswaar het kleinste ziekenhuis van Nederland, maar het is een zeer multifunctioneel gebouw. Het biedt onderdak aan het hospitaal, de apotheek, de Militaire BloedBank, de Defensie Tandheelkundige Dienst en de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg. Het bestaande ziekenhuis is in fasen uitgebreid en geheel gerenoveerd naar een one-stop-shop voor de militaire gezondheidszorg.

Project
Nieuwbouw en renovatie Centraal Militair Hospitaal Utrecht
Locatie
Utrecht
Opdrachtgever
Ministerie van Defensie
Architect
EGM Architecten

Bijzonderheden

Het Centraal Militair Hospitaal werd in 1989 ondergebracht bij het Universitair Medisch Centrum. Omdat in de loop der jaren meer ruimte nodig bleek te zijn, realiseerde de Berghege Heerkens bouwgroep onder het zwevende gedeelte van het bestaande gebouw twee lagen nieuwbouw. Dat was een highlight van het project. Met name de afwerking van de vide met houten latten en het schilderwerk op de betonnen kern waren werkzaamheden waarmee een bouwbedrijf niet vaak te maken krijgt. Direct aansluitend op de nieuwbouw ging het bestaande gebouw volledig op de schop.

Tijdens de renovatie en uitbreiding in vier fasen bleef het ziekenhuis gewoon in bedrijf.

Het CMH wordt beter herkenbaar als Militair Hospital

De heer Eijkelboom Projectleider CMH

Meer dan 220 jaar bouwgeschiedenis

Wij zijn een bouwgroep die hoort tot de top van Nederlandse bouwbedrijven waarin meer dan 220 jaar bouwgeschiedenis verenigd is. En dat niet alleen: ook in de toekomst blijven wij bouwgeschiedenis schrijven. Met onze 320 medewerkers en met onze opdrachtgevers. Samen maken wij de hoogste bouwambities waar! 

Neem contact op
Bouwvakkers1gray 2