Nieuwe fase voor de Berghege Heerkens bouwgroep

Het samengaan van Berghege, Heerkens van Bavel en Alphons Coolen, in de Berghege Heerkens bouwgroep, is inmiddels ruim anderhalf jaar een feit. Onder leiding van Jan Berghege, als CEO van de Berghege Heerkens bouwgroep, zijn diverse trajecten in gang gezet om de samenwerking tussen de bedrijven verder te optimaliseren.

Als organisatie bevinden wij ons inmiddels in een volgende fase, wat betekent dat Jan Berghege per 31 maart a.s. terugtreedt als CEO van de Berghege Heerkens bouwgroep en de logische stap in dit proces is het aanstellen van een nieuwe Directievoorzitter.

De aandeelhouders hebben, na positief advies van de Centrale Ondernemingsraad,  besloten om Peter Kamermans te benoemen tot Directievoorzitter en statutair bestuurder van de Berghege Heerkens bouwgroep. Hij neemt daarmee per 31 maart a.s. de taken van Jan Berghege over. Peter Kamermans blijft daarnaast zijn functie als Directeur van Heerkens van Bavel vervullen.

Zowel de aandeelhouders als de Centrale Ondernemingsraad zijn van mening dat Peter Kamermans de juiste persoon is voor deze functie. De reeds door Jan Berghege ingezette integratie van Berghege, Heerkens van Bavel en Alphons Coolen zal door het directieteam, onder zijn leiding, op een succesvolle wijze gecontinueerd worden.

Wij zijn enthousiast over de positieve wijze waarop de samenwerking tussen de bedrijven zich thans ontwikkelt en hebben vertrouwen dat het directieteam dit op een goede wijze zal voortzetten. Jan Berghege blijft als lid van het bestuur van de Stichting en als klankbord van het hele directieteam nauw betrokken bij de Berghege Heerkens bouwgroep. 

Wij bedanken Jan Berghege voor zijn inzet als CEO voor de Berghege Heerkens bouwgroep.  

Terug naar overzicht