25 januari 2024

Onderhoud Enexis procesgebouwen

Meerjarenonderhoud

Voor Enexis netbeheer gaat Berghege Heerkens Serviceconcepten alle procesgebouwen in de regio’s Brabant West (omgeving Roosendaal) en Brabant Noordoost (regio ’s-Hertogenbosch) onderhouden. Deze mooie overeenkomst is met Enexis afgesloten voor zes jaar, met een optie voor verlenging met nog eens zes jaar.  

Procesgebouw En Bus 1

Procesgebouw, transformatorstation of trafohuisje

Procesgebouwen (ook wel: transformatorstations of trafohuisjes) staan verdeeld over heel Nederland. Vanuit deze gebouwtjes wordt de stroom vanuit het hoofdnetwerk naar alle woningen verdeeld. Als je eenmaal weet waar je op moet letten, zie je deze gebouwtjes overal. Niet vreemd want in de regio Brabant West gaat het om 3.747 gebouwen en in de regio  Brabant Noordoost zelfs om 4.091 van dit type gebouwen. 

Herstellen, verbouwen en uitbreiden 
Enexis gaat in de komende jaren van ieder gebouw een statusopname maken, om zo gebreken inzichtelijk te maken. Die gaan wij vervolgens herstellen. Ook bij calamiteiten grijpen wij in zodat de functie van de gebouwen weer hersteld wordt. En wij zijn de partner die de verbouwingen oppakt die nodig zijn met het oog op de energietransitie. Zo passen wij de vloeren aan om ze geschikt te maken voor de nieuwe trafo’s en realiseren wij nieuwe stations wanneer die nodig zijn. 

Naast de herstel- en verbouwwerkzaamheden aan bestaande procesgebouwen gaan wij ook een aantal uitbreidingen realiseren in opdracht van Enexis.

Kevin De Wit

Berghege Heerkens Serviceconcepten

Enexis en Heerkens van Bavel Bouw kennen elkaar vanuit de onderhoud- en uitbereidingswerkzaamheden aan de netwerkstations. Via deze stations komt het hoofdnetwerk binnen en wordt de stroom naar de procesgebouwen geleid. We zijn er trots op dat onze opdracht nu op deze manier wordt uitgebreid. We pakken het werk aan onder de noemer Berghege Heerkens Serviceconcepten. Het team Serviceconcepten van Berghege in Oss bedient de regio Brabant Noordoost en de regio Brabant West wordt opgepakt door het team van Heerkens van Bavel in Tilburg.

Veiligheid is een belangrijk speerpunt voor Enexis; daarin vinden wij elkaar. Om dit werk nabij of aan gastechnische en/of elektrotechnische voorzieningen veilig te doen is een VIAG-BEI certificaat nodig. Wij hebben daar onze mensen dan ook speciaal voor Enexis opgeleid.