27 februari 2024

BouwCafé: Veilig werken op hoogte

Bouwcafe Hans En Pieter

Het BouwCafé van Bouwend Nederland Oost Brabant met als thema Veilig werken op hoogte, was te gast bij ons project Walkwartier Oss. Wij stelden het project open voor ruim zestig geïnteresseerde collega's en gaven een rondleiding waar wij lieten zien hoe wij omgaan met veiligheid. 

Verenigingsmanager Joelke van Daal: "Berghege vertelde over de innovatieve oplossingen die zij hebben gevonden om veilig te kunnen werken op een beperkte bouwplaats. Vanuit planvoorbereiding tot en met de dagelijkse uitvoering, in elke stap in het proces is er aandacht voor veiligheid. Ook de leermomenten werden gedeeld."

BouwCafe in beeld

Tijdens het Bouwcafé Veilig werken op hoogte op dinsdag 27 februari hebben de leden van Koninklijke Bouwend Nederland Oost Brabant een bezoek gebracht aan het project Walkwartier van Bouwbedrijf Berghege, in het centrum van Oss.

Het project werd opengesteld voor collegabedrijven binnen de regio, in vier groepen hebben wij laten zien hoe we omgaan met veiligheid en welke innovatieve oplossingen we hebben gevonden om veilig te kunnen werken op een beperkte bouwplaats in een druk winkelcentrum. 

Bouwcafe Presentatie

Leren van elkaar

Na de rondleiding is de groep door directeur Tom Bongers ontvangen in onze kapel waar de leermomenten uit de praktijk werden gepresenteerd. Ook de Nederlandse Arbeidsinspectie leverde een bijdrage met dagelijkse praktijkvoorbeelden en uitleg dat de grondhouding bij hen op effect is gericht. Veilig werken op hoogte staat hierin op nr. 1.

Een belangrijk aspect van veiligheid in de bouw is de kennisdeling binnen de branche zodat leert men van elkaars ervaringen. Tijdens dit BouwCafe was er alle ruimte voor om met collega's over dit onderwerp in gesprek te gaan. Wij sluiten ons graag aan bij de leus van Bouwend Nederland: Op veiligheid concurreren we niet. 

Bekijk het nieuwsitem van Bouwend Nederland

Een ijzersterke krachtenbundeling

De Berghege Heerkens bouwgroep wordt gevormd door een ijzersterke krachtenbundeling van Bouwbedrijf Berghege uit Oss en Heerkens van Bavel Bouw uit Tilburg. De bouwgroep hoort tot de top van Nederlandse bouwbedrijven. Onafhankelijkheid, trots, samenwerking, korte lijnen en nuchterheid zijn de pijlers onder onze werkwijze. Met 330 medewerkers én met onze opdrachtgevers: Samen maken wij de hoogste bouwambities waar! 

Kennis maken?
Bouwvakkers1gray 2