29 maart 2024

Bewust Veilig Dag 2024

Veiligheidsmascotte Bram

Op woensdag 27 maart was de Bewust Veilig dag van Bouwend Nederland. Ook wij hebben deze gelegenheid aangegrepen om extra aandacht te besteden aan veilig werken. En op deze dag kwam onze nieuwe veiligheidscollega Bram in dienst. 

Bram is de veiligheidsmascotte van de Berghege Heerkens bouwgroep. De naam Bram staat voor: Bewust, Respectvol, Alert  en Met elkaar. 

Berghegeheerkens Lossekarakters V1.0 Bram

Veilige Vijf

Collega’s gaan onze veiligheidsmascotte overal tegenkomen: in toolboxen, presentaties of andere (nieuws-)berichten over veiligheid. Dus zie je Bram? Dan denk je aan veiligheid.

Daarnaast hebben wij op 27 maart de Veilige Vijf geïntroduceerd. Vijf herkenbare basisregels over veilig werken. Door nadrukkelijker te werken volgens deze vijf regels, kunnen ernstige ongevallen en incidenten worden voorkomen.  

Meer over veilig werken met Bram
Berghege Over Ons

In gesprek over veiligheid

Tijdens de Bewust Veilig dag zijn onze projectleiders bij elkaars projecten op bezoek geweest. Ook de leden van het managementteam gingen mee op pad. Zo wordt met een frisse blik naar veiligheid op de bouwplaatsen gekeken én zijn collega’s op de hoogte van de actuele projecten die wij op dit moment realiseren. 

Projectleiders zijn op de projecten het gesprek met elkaar aangegaan over veiligheid. Ook is er een toelichting gegeven op de veilige vijf en is kennisgemaakt met Bram. Alle ervaringen en bevindingen worden gebundeld in een toolbox en deze wordt bedrijfsbreed gedeeld. 

 

Een ijzersterke krachtenbundeling

De Berghege Heerkens bouwgroep wordt gevormd door een ijzersterke krachtenbundeling van Bouwbedrijf Berghege uit Oss en Heerkens van Bavel Bouw uit Tilburg. De bouwgroep hoort tot de top van Nederlandse bouwbedrijven. Onafhankelijkheid, trots, samenwerking, korte lijnen en nuchterheid zijn de pijlers onder onze werkwijze. Met 330 medewerkers én met onze opdrachtgevers: Samen maken wij de hoogste bouwambities waar! 

Kennis maken?
Bouwvakkers1gray 2