Hoogste punt Aurora Wageningen University & Research

Met het plaatsen van de eerste kolom voor de technische ruimte op de top van het gebouw, bereikte Aurora op 5 november het hoogste punt. Rector Magnificus Arthur Mol: “We zijn bijzonder blij met dit nieuwe onderwijsgebouw op de campus. Het is een belangrijke, iconische aanwinst die de hoge kwaliteit van ons onderwijs verder zal versterken. De ingebouwde flexibiliteit en de mogelijkheden voor nieuwe onderwijsvormen passen naadloos bij onze onderwijsvisie voor de toekomst, waarin ‘blended’, interactief en kleinschalig onderwijs centraal staan.” Over 240 dagen moet het gebouw opgeleverd worden. De officiële ingebruikname is een paar maanden later, bij de aanvang van het studiejaar 2021/2022.

Traditioneel vieren we het hoogste punt in Nederland met ‘pannenbier’ voor de bouwvakkers. Maar vanwege Covid-19 zijn er dit maal geen feestelijkheden mogelijk. Om de bouwers toch te bedanken voor hun inspanningen ontvingen die van WUR allemaal een bierpakket met een mini fotoboekje.

Uitwisselbare functies
Het gebouw biedt optimale faciliteiten voor het moderne en zich voortdurend ontwikkelende onderwijs. Hierbij staat de student centraal. Zo kunnen onderwijsruimtes worden vergroot en met beperkte ingrepen worden omgezet naar practicumzalen. Naast de onderwijsfaciliteiten biedt het gebouw een verblijfsgebied voor studenten en docenten en een enkele kantoorfaciliteit voor beheersfuncties. Tevens is zijn er diverse catering uitgiftepunten (pop-ups) en een inpandige fietsenstalling.

Duurzaam en veilig

Een duurzame uitstraling van de gebouwen draagt bij aan het groene imago van Wageningen University. Door te kiezen voor een energie-efficiënt en flexibel (bijna energieneutraal) gebouw, behoudt het in de toekomst een hogere gebruikswaarde. De toetreding van daglicht in alle verblijfsruimten – tevens de motivatie voor de naam Aurora – en het toepassen van groen binnen het gebouw gaan bijdragen aan een prettige werk- en verblijfsomgeving.

De inpandige fietsenstalling onder het gebouw is met twee schuine inritten bereikbaar. Om ongelukken te voorkomen zijn beide taluds opgeruwd en voorzien van vloerverwarming. Daarmee blijven ze in de winter vorst en sneeuwvrij.

Lees hier meer informatie over dit project

Terug naar overzicht