Fontys De Rondom Eindhoven

RENOVATIE DE RONDOM FONTYS EINDHOVEN

De Berghege Heerkens bouwgroep heeft een nieuw onderwijsgebouw gerealiseerd voor Fontys de Rondom te Eindhoven. Het gebouw is ontworpen door EGM architecten uit Dordrecht en En-En architecten uit Eindhoven. De constructeur was advies- en ingenieursbureau van de Laar BV uit Eindhoven.

Het opleiden van ‘professionals van de toekomst’ doet Fontys Hogeschool voor én in nauwe samenwerking met partners in de Brainportregio. Ze kiest daarom meer en meer voor een open leeromgeving waar studenten, docenten en het bedrijfsleven samenwerken aan innovaties. Het gebouw De Rondom op de TU/e campus in Eindhoven is daarvan een goed voorbeeld.

Vanaf studiejaar 2019-2020 worden studenten van de Fontys Hogescholen Bedrijfsmanagement & Techniek, Engineering en Techniek & Natuurwetenschappen uitgedaagd hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. De huisvesting van het Fontys-techniekonderwijs op de TU/e campus illustreert de samenwerking tussen beide kennisinstellingen. De deuren van De Rondom staan bovendien open voor het bedrijfsleven.

Bijzonderheden

Door onder andere hergebruik van materialen en bestaande infrastructuur, slimme klimaatsystemen en waterbesparende voorzieningen realiseerde de Berghege Heerkens bouwgroep voor Fontys Hogeschool een duurzaam en hoogwaardig onderwijs- en onderzoeksgebouw.

Uitgelicht

Drie techniekopleidingen
Eindhoven
EnEn architecten en EGM Architecten
Fontys Hogescholen
33.000 m²

Renovatie drie techniekopleidingen in beeld

Flexibel gebouw

De vernieuwbouw richt zich op het realiseren van een flexibel onderwijsgebouw, dat een grote diversiteit aan onderwijsconcepten en onderwijsvormen kan faciliteren. Het College van Bestuur van Fontys sloot voor deze opdracht een aannemingsovereenkomst met de bouwgroep. Het nieuwe gebouw met een oppervlakte van 33.000 m2 BVO biedt ruimte aan het toenemende aantal studenten en medewerkers.

Ontmoeting en interactie

Het ontwerp van EGM architecten geeft het oorspronkelijk sobere, doelmatige gebouw een duidelijk herkenbare en geheel eigen identiteit. De architectonische ingrepen brengen verborgen kwaliteiten aan het licht die de volle potentie van het gebouw laten zien. Meest in het oog springend is het nieuwe atrium in het hart van het gebouw. Dit is een plaats die uitnodigt om elkaar te ontmoeten. Warm en dynamisch. Naast het atrium is de hoofdentree aangepast en een nieuwe Automotive-afdeling gerealiseerd. Deze drie gebieden zijn samen het visitekaartje van het onderwijsgebouw. Met dit gebouw is Fontys voorlopig toekomstproof.

De Rondom Fontys Hogeschool Eindhoven

STEFAN SCHUWER, PROGRAMMAMANAGER HUISVESTING FONTYS B
“Met de verbouwing en verhuizing maakt Fontys een flinke kwaliteitsslag.” (Bron www.ed.nl)

Meer informatie?

Opdrachtgevers