One-stop-shop zorg in het Centraal Militair Hospitaal Utrecht

Nieuwbouw en renovatie

Met zevenenveertig bedden is het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht weliswaar het kleinste ziekenhuis van Nederland, maar het is een zeer multifunctioneel gebouw. Het biedt onderdak aan het hospitaal, de apotheek, de Militaire BloedBank, de Defensie Tandheelkundige Dienst en de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg. Het bestaande ziekenhuis is in fasen uitgebreid en geheel gerenoveerd naar een one-stop-shop voor de militaire gezondheidszorg.

Bijzonderheden

Het Centraal Militair Hospitaal werd in 1989 ondergebracht bij het Universitair Medisch Centrum. Omdat in de loop der jaren meer ruimte nodig bleek te zijn, realiseerde de Berghege Heerkens bouwgroep onder het zwevende gedeelte van het bestaande gebouw twee lagen nieuwbouw. Dat was een highlight van het project. Met name de afwerking van de vide met houten latten en het schilderwerk op de betonnen kern waren werkzaamheden waarmee een bouwbedrijf niet vaak te maken krijgt. Direct aansluitend op de nieuwbouw ging het bestaande gebouw volledig op de schop.

Tijdens de renovatie en uitbreiding in vier fasen bleef het ziekenhuis gewoon in bedrijf.

Uitgelicht

Nieuwbouw en renovatie Centraal Militair Hospitaal Utrecht
Utrecht
EGM Architecten Dordrecht
Ministerie van Defensie

Nieuwbouw en renovatie Centraal Militair Hospitaal Utrecht in beeld

DE HEER EIJKELBOOM, PROJECTLEIDER
“Het CMH wordt beter herkenbaar als militair hospitaal”

Meer informatie?

Opdrachtgevers