BERGHEGE HEERKENS BOUWGROEP JAARVERSLAG

In november 2023 is het jaarverslag van de Berghege Heerkens bouwgroep verschenen. Het geeft een uitgebreide terugblik op het jaar 2022. Het beschrijft onze visie, kernwaarden, doelen en strategie. En laat zien hoe we daar in 2022 op een toekomstbestendige manier inhoud aan hebben gegeven, op welke markten en met voor welke stakeholders.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat in het jaarverslag centraal. Hieronder verstaan wij ondernemen gericht op economische welvaart (prosperity) met respect voor de sociale kant (people) binnen de ecologische randvoorwaarden (planet). We hebben de afgelopen periode flinke stappen gezet als het gaat om de harmonisatie van de certificeringen die daarbij horen. En ook hebben we onze verantwoordelijkheid genomen in de vorm van sponsoring van een scala aan goede doelen; met als gemeenschappelijke thema’s jongeren, gezondheid, cultuur en sport. 

Coverjaarverslag

Een ijzersterke krachtenbundeling

De Berghege Heerkens bouwgroep wordt gevormd door een ijzersterke krachtenbundeling van Bouwbedrijf Berghege uit Oss en Heerkens van Bavel Bouw uit Tilburg. De bouwgroep hoort tot de top van Nederlandse bouwbedrijven. Onafhankelijkheid, trots, samenwerking, korte lijnen en nuchterheid zijn de pijlers onder onze werkwijze. Met 330 medewerkers én met onze opdrachtgevers: Samen maken wij de hoogste bouwambities waar! 

Kennis maken?
Bouwvakkers1gray 2